novembre 14, 2023

Maresme Circular treballa per eliminar les olors de les immediacions de la seva planta de tractament de residus

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • El Consorci de Residus del Maresme instal·larà un sistema de desodorització a la seva nau de biometanització per minimitzar a curt termini l’impacte odorífer

  • A llarg termini, es preveu la transformació dels sistemes de biometanització per via humida i bioestabilització de tractament dels residus orgànics que permetran donar una solució definitiva a l’impacte odorífer

Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, instal·larà en les properes setmanes un sistema de desodorització a la nau de biometanització del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme amb l’objectiu de minimitzar l’impacte odorífer de les immediacions de la planta.

Des del 2021, l’empresa Odournet, SL, per encàrrec de Maresme Circular, realitza el servei de seguiment, control i vigilància de l’impacte odorífer de la planta segons les normes tècniques UNE 17325 –determinació de la concentració d’olor per olfactometria dinàmica i tassa d’emissió d’olors– i UNE 16841-1 –determinació de l’olor en aire ambient utilitzant inspeccions de camp–, ja que actualment ni a Catalunya ni a Espanya no existeix cap llei específica que reguli la contaminació per olors.

És en aquests controls que s’ha detectat un impacte odorífer no desitjat en el polígon industrial de les immediacions del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, causat pel tractament de les 100.000 tones/any de matèria orgànica provinent de la fracció resta del Maresme i Vallès Oriental que el Consorci s’encarrega de gestionar.

“Els estudis d’olors que fem de forma periòdica ens permeten identificar quines són les millores que cal incorporar”, assegura el director de Maresme Circular, Carles Salesa que explica que “amb la voluntat de minimitzar l’impacte odorífer a curt termini fa temps que estem implementant un pla d’acció que inclou la millora dels tancaments i dels sistemes de ventilació, així com la incorporació d’un sistema de desodorització a la nau de biometanització del Centre”.

Per altra banda, fruit de les actuacions portades a terme dins del pla d’acció, el 2022 ja es va poder observar una reducció de l’impacte odorífer respecte el 2021 i s’espera que la reducció també es veurà reflectida als resultats de l’estudi del 2023.

 Solucions a llarg termini

A llarg termini, Maresme Circular està treballant en un projecte de renovació integral de les instal·lacions del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme que permetrà, entre d’altres, eliminar l’impacte odorífer que avui dia produeix en les seves immediacions.

La proposta, innovadora a l’Estat espanyol, té com a objectiu la descarbonització del Centre i consisteix en la implementació de tecnologies de captura, purificació i liqüefacció de les emissions de CO2 per al seu emmagatzematge i comercialització. En aquest sentit, es preveu la transformació dels sistemes de biometanització per via humida i bioestabilització de tractament dels residus orgànics que permetran donar una solució definitiva a l’impacte odorífer.

Prevenció en la generació de residus orgànics

Per altra banda, Maresme Circular, és conscient de la importància de la sensibilització i prevenció en la generació de residus; també pel que fa en la reducció de la contaminació odorífera.

El 45% dels residus que arriben al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme corresponen a matèria orgànica que en origen s’hauria d’haver llençat al contenidor marró. A més, un 10% d’aquests residus orgànics –és a dir un 5% de les 210.000 tones de residus de rebuig que arriben el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme– corresponen al malbaratament alimentari.

En aquest sentit, a banda de seguir conscienciant en la correcta separació dels residus a casa –si la ciutadania separa bé els residus i llença la matèria orgànica al contenidor marró aquesta no arribarà al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i es podrà aprofitar per fer compostatge d’alta qualitat–, aquest any Maresme Circular ha desplegat un seguit d’accions per prevenir el malbaratament alimentari dirigides a la ciutadania.

Emmarcades en el Pla de Prevenció de Residus del Maresme que té l’objectiu de reduir un 26% la generació de residus a la comarca de cara el 2027, les accions consisteixen en diversos tallers de cuina de reaprofitament gratuïts –se n’han fet a Vilassar de Mar, Canet de Mar i Mataró i en les properes setmanes es faran també a Alella, Calella, Cabrils, El Masnou i Teià–, la creació d’un circuit de reaprofitament alimentari al Masnou, la realització d’un concurs de receptes de reaprofitament alimentari, la redacció d’un Manual contra el malbaratament alimentari i en diferents sessions de formació en bones pràctiques per al reaprofitament alimentari dirigides al sector de la restauració i menjadors escolars, entre d’altres.

El compromís de seguir millorant la gestió dels residus de Maresme Circular és ferma.

Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme / Marga Cruz