Factura electrònica

Us posem en coneixement que des del dia 15 de gener de 2015, és obligatòria la presentació de factures electròniques per part dels proveïdors, en les relacions amb les administracions públiques.

Les entitats que hi estan obligades són les Societats Anònimes, les Societats de Responsabilitat Limitada, les Unions Temporals (UTE) i les persones jurídiques i entitats sense personalitats jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.

Les factures d’import inferior a 5.000,00€ n’estan excloses.

Accediu a la bústia per a fer la presentació i consulta de les vostres factures electròniques