Perfil del contractant

El Perfil del Contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual del Consorci per al Tractament de RSU del Maresme.

El Perfil del Contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s’eleven aquestes a definitives.

Enllaç al Perfil del Contractant del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme:
https://contractaciopublica.gencat.cat

Anuncis oficials

Adjudicacions anteriors a l'any 2018

2012

Servei de monitoratge visites del CIVRM

Assistència tècnica explotació CIVRM

Adjudicació del contracte pels treballs d’assistència tècnica pel seguiment i control de l’explotació de la nova planta de Resta i de les millores de la Planta de Recuperació Energètica del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.

Anuncis de licitacions anteriors a l'any 2019

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme disposa de les següents licitacions:

2018

Redacció projecte executiu 1ª fase de les obres del Parc Maresme Circular

Organització i realització del V Congrés RECUWASTE