Serveis de redacció del projecte executiu de la 1ª fase del Parc Maresme Circular, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres

Per problemes informàtics l’Anunci corresponent a l’inici de licitació per a la contractació del servei per a la redacció del projecte executiu de la 1ª fase del Parc Maresme Circular, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres no s’ha pogut enllaçar amb el Perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya amb totes les seves prestacions fins el dia 14/01/2019.

Tenint en compte que s’han subsanat els problemes que dificultaven aquest enllaç i que s’ha detectat un error en la transcripció del mateix pel que fa als apartats:

–       Tramitació amb mesures de gestió eficient: Sí
–       Compra d’innovació: Sí

Que cal procedir a rectificar i modificar per:

–       Tramitació amb mesures de gestió eficient: No
–       Compra d’innovació: No

L’anunci publicat en el Perfil del contractant del Consorci el dia 19/12/2018 queda sense efecte, passant a tenir validesa el publicat el dia 14/01/2019 en el següent enllaç.

La qual cosa suposa també iniciar novament el termini d’un mes natural per procedir a presentar la documentació, el qual finalitza del dia 15/02/2019.