novembre 15, 2023

RECUWASTE es consolida com a referent de debat de la gestió dels recursos i dels residus municipals

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • Més de 700 professionals d’empreses, institucions i administracions públiques comparteixen idees per avançar en la gestió de residus

Més de 700 professionals d’empreses, administracions públiques, consorcis publico-privats i tècnics de la gestió de residus han compartit experiències per avançar en l’economia circular dels recursos amb una visió de futur en la setena edició del congrés RECUWASTE que ha tingut lloc al Tecnocampus de Mataró.  Durant dos dies s’ha propiciat un debat sobre l’evolució dels recursos, els canvis en la producció i el consum i sobretot com l’economia circular és la clau per anticipar-se a un futur més sostenible.

Organitzat per Maresme Circular, la  marca del Consorci de Residus del Maresme, el congrés ha reunit més de 60 experts que han compartit experiències i coneixements que han permès als assistents conèixer bones pràctiques i els sistemes més innovadors per aproximar-se als reptes fixats per les normatives actuals i així assolir els objectius de futur. On hi ha hagut unanimitat ha estat en el paper que tant institucions com empreses han de jugar, i en especial en el seu rol de transformació de l’economia dels residus, posant en el centre la ciutadania.

En aquest congrés s’ha abordat el tema de l’economia dels recursos, incidint en la crisi dels materials, i l’energia i la descarbonització dels processos de gestió de residus. En aquest sentit, s’ha recordat que a la UE la majoria de països tenen un format mix gestió de residus, uns per generar energia i d’altres per transformar-los en altres matèries.

En el debat sobre les fraccions crítiques, hi ha hagut consens en assenyalar que el sector tèxtil cal més conscienciació ciutadana que es tracta d’un residu municipal, la recollida del qual està estancada en el 12% amb el sistema actual. S’han compartit exemples per millorar-ne els resultats.

Sobre els envasos, una vegada més s’ha evidenciat la complexitat de la seva gestió i s’ha reivindicat la necessitat de fer esforços de manera col·lectiva amb els fabricants, productors, comercialitzadors i distribuïdors.

En el bloc de la innovació i indústria 4.0 s’ha posat de manifest com la incorporació de tecnologies emergents, i la transformació digital pot optimitzar els processos de gestió gràcies a aplicacions basades en intel·ligència artificial, blockchain i la robotització, entre d’altres.

En matèria econòmica s’han posat sobre la taula les diferents taxes i cànons que s’apliquen a diferents punts de l’Estat i la necessitat d’harmonitzar una taxa justa que internalitzi els costos de gestió dels residus. I, finalment, sobre el rol de l’administració pública els diferents responsables polítics convidats han coincidit en la necessitat de fer una bona planificació, campanyes de sensibilització, millorar els sistemes de finançament, continuar amb l’aposta publico-privada i que els residus no siguin una arma de confrontació política.

El president de Maresme Circular i alcalde de Mataró, David Bote, entrega el Premi Alfonso Maíllo a Cetaqua. El Project Manager de Cetaqua, Anton Taboada Santos, recull el premi / Marga Cruz

Premi Alfonso Maíllo

El premi Alfonso Maíllo sha concedit a la Iniciativa de Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua amb el projecte ECOVAL.  Aquest projecte ha demostrat que els llots d’EDAR i bioresidus urbans tenen un gran potencial per al desenvolupament de biofactories. A partir d’aquests, es poden produir àcids grassos volàtils i matèria primera sostenible en la indústria química, per a obtenir productes com a lubrificants, pintures, bioplàstics o cosmètics.

Amb aquest premi, RECUWASTE vol contribuir a donar a conèixer iniciatives innovadores públiques i privades destacables en l’àmbit de la prevenció i gestió dels residus.

Sobre RECUWASTE

RECUWASTE és el congrés professional de la gestió sostenible dels recursos i els residus municipals, organitzat per Maresme Circular , la marca del Consorci de Residus del Maresme. És la trobada de referència dels professionals, siguin gestors, empreses, entitats i administracions, vinculats a l’economia circular i  la gestió dels residus municipals. La setena edició s’ha celebrat els dies 14 i 15 de novembre de 2023 al Tecnocampus de Mataró sota el lema L’economia circular dels recursos: anticipar-se al futur.

Assistents a la 7a edició del congrés Recuwaste al Foyer del TecnoCampus de Mataró / Marga Cruz