El director del Consorci de Residus del Maresme, Carles Salesa, membre del grup de treball mundial de Recuperació Energètica de la ISWA

En aquest grup s’hi veuen representats una trentena de països mundials que, amb contextos socioeconòmics i culturals diversos, donen peu a l’entrecreuament d’experiències i de coneixements de realitats i visions molt diferents. El director del Consorci de Residus del Maresme, Carles Salesa, va formar part el passat dijous d’una de les reunions anuals del grup…

El Consorci de Residus del Maresme, el TecnoCampus i UNINI-MX impulsen la creació de la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular

RIGREC és una iniciativa que impulsarà el coneixement acadèmic, al mateix temps que aportarà transferència d’experiències, sobre l’economia circular a la societat de Campeche, a Mèxic. Ahir, dia, 2 de març, es va firmar el conveni per la creació de RIGREC, la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular. Una nova iniciativa…