maig 30, 2024

Maresme Circular redueix un 80% la concentració del principal causant d’olors de la planta de tractament de residus de Mataró

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • La introducció d’òxids de ferro en el procés de biometanització dels residus orgànics ha permès disminuir considerablement els nivells d’H2S, el major causant de les males olors

  • La intensitat d’olor de la planta encara podria reduir-se més després de la posada en marxa d’una prova pilot d’un sistema de desodorització a la nau de biometanització

Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, ha començat a aplicar amb bons resultats una solució innovadora per a reduir l’impacte odorífer del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Es tracta de la introducció d’òxids de ferro naturals als digestors de la nau de biometanització, per tal de disminuir l’àcid sulfhídric (H2S) –el major causant de les males olors– de la matèria orgànica en descomposició.

D’aquesta manera, s’ha aconseguit una reducció del 80% de concentració d’H2S des que s’han incorporat els òxids de ferro; passant dels 2.000-3.000 ppm el 2022 als 400-500 ppm registrats actualment. A més, la intensitat d’olor de la planta encara podria reduir-se més després de la posada en marxa d’una prova pilot d’un sistema de desodorització a la nau de biometanització.

Com funciona?

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme tracta cada any 100.000 tones de matèria orgànica provinent de la fracció resta del Maresme i el Vallès Oriental. Una vegada separats del rebuig, aquests residus orgànics es tracten mitjançant el procés de digestió anaeròbia i són transformats en biogàs. Durant aquest procés de biometanització, la matèria orgànica genera àcid sulfhídric, un gas incolor i inflamable que fa olor d’ous podrits i és el principal causant de l’impacte odorífer de la planta i les seves immediacions.

Per la seva banda, l’òxid de ferro utilitzat és un compost del mineral del ferro provinent de mines de Terol que reacciona amb l’àcid sulfhídric i el neutralitza. A més d’aconseguir disminuir la concentració d’olors dins la nau de biometanització, els òxids de ferro aporten altres avantatges: és un producte natural que no és tòxic ni tampoc corrosiu i que ajuda a augmentar la producció de biogàs.

Inversió de 75.000 euros anuals

Aquesta mesura ha estat introduïda després que l’empresa concessionària del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, UTE TEM (Tractaments Ecològics del Maresme), estudiés la seva aplicació i bons resultats en altres plantes de tractament de residus de l’estat com el Parc Tecnològic Valdemingómez (Madrid).

El cost de la solució és de 40.000€ corresponents a l’adquisició d’un sistema de dosificació automàtic dels òxids de ferro i de 75.000€ anuals en concepte de les 160 tones d’òxids de ferro que s’estima que es necessitaran cada any.

Prova pilot d’un sistema de desodorització

A mitjans d’abril d’aquest any, Maresme Circular també ha posat en marxa una prova pilot d’un sistema de desodorització a la nau de biometanització. Un equip dispersa de forma nebulitzada i a través d’unes canonades situades a gran alçada un agent inhibidor d’olors compost d’essències vegetals naturals i de síntesi dins la nau. Actualment s’està mesurant els valors de concentració d’unitats d’olor per valorar els resultats d’aquest sistema.

Aquestes dues mesures formen part del pla d’acció que Maresme Circular està implementant amb la voluntat de minimitzar l’impacte odorífer del Centre a curt termini i se sumen a altres actuacions portades a terme com la millora dels tancaments i dels sistemes de ventilació de la nau de biometanització.

Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme / Marga Cruz