setembre 20, 2022

La fase industrial del Parc Circular Mataró- Maresme fa un pas endavant

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • El Consorci de Residus del Maresme adjudica a DeltaPunt les obres d’enderroc i retirada de preexistències de la fase industrial del Parc Circular Mataró -Maresme

  • Els treballs de camp a la parcel·la, que tenen una durada prevista de quatre mesos i mig, permetran el desbrossament del terreny, així com enderrocar estructures de formigó i acer i de ciments superficials, entre d’altres

El Consorci de Residus del Maresme i l’empresa DeltaPunt han firmat el contracte per a les obres d’enderroc i retirada de preexistències a la parcel·la del polígon industrial Mata-Rocafonda, en el marc dels treballs de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme.

Les obres es concreten principalment en el desbrossament del terreny, retirada de conductes preexistents amb presència d’amiant, desmuntatge i enderrocament d’estructures de formigó i acer, així com el desmuntatge i enderrocament de ciments superficials, entre d’altres.

La durada dels treballs de camp a la parcel·la es preveu que sigui de quatre mesos i mig i el cost dels treballs és de 498.460,10 euros.

Activitats tecnològiques i industrials

El Parc Circular Mataró-Maresme és un projecte pioner a Europa, que neix amb la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la producció de deixalles. La previsió és que aquest es vagi construint per fases; la segona, la que ara comença les obres de retirada de preexistències, es focalitzarà en activitats de caire industrial i tecnològic, amb empreses d’iniciativa privada que tinguin en compte l’economia circular dins el seu model de negoci.

Les empreses privades que formin part del Parc Circular Mataró- Maresme podran accedir a un lloguer de llarg termini en condicions econòmiques avantatjoses, així com la possibilitat de generar simbiosi en determinats fluxos entre les empreses implantades al Parc o el propi Consorci de Residus del Maresme, entre altres avantatges.

Prospecció arqueològica en la primera fase del Parc

Les obres de la primera fase del Parc, la destinada a activitats de prevenció, sensibilització, reparació i reutilització, dirigides directament a la ciutadania, es van posposar fa uns mesos, degut a la troballa de restes arqueològiques d’origen romà a la parcel·la on s’ha de construir el projecte. En aquests moments s’estan duent a terme una sèrie de treballs arqueològics que permetran conèixer el valor de les troballes i l’impacte que aquestes poden tenir en la construcció del Parc Circular.

Imatge de la parcel·la del polígon industrial Mata-Rocafonda / Marga Cruz / Consorci de Residus del Maresme

Imatge de la parcel·la del polígon industrial Mata-Rocafonda / Marga Cruz / Consorci de Residus del Maresme