octubre 24, 2021

Adjudicats els treballs arqueològics al solar on ha d’anar el Parc Circular

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El Consorci de Residus del Maresme i l’empresa Baula Arqueologia SL han firmat aquest dimecres 13 d’octubre el contracte per a la intervenció arqueològica al jaciment de Ca la Madrona en el marc dels treballs de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme.

Durant els treballs de retirada de preexistències industrials del solar de la primera fase del Parc Circular, a finals de 2020, es van trobar unes restes arqueològiques d’origen romà que van fer aturar el procés de licitació de les obres de construcció previstes. Des de llavors i fins ara, s’ha estat treballant en la retirada de terres fins arribar a l’estrat del jaciment que permeti dur a terme la intervenció arqueològica com a tal que ara s’iniciarà.

Els treballs arqueològics serviran per inventariar i registrar les troballes que puguin resultar de l’excavació manual del jaciment a través de la corresponent memòria científica, com correspon legalment a qualsevol intervenció arqueològica. Així, la intervenció permetrà conèixer l’abast, qualitat i valor de les troballes i l’impacte que aquestes poden tenir en la construcció del Parc.

La durada dels treballs de camp a la parcel·la es preveu que sigui de quatre mesos, amb una intensitat de més de 20 persones qualificades treballant-hi. El cost dels treballs és de 217.337,74 €.

Tot i el deteriorament del jaciment degut a la intensa activitat industrial que es va portar a terme durant dècades a la parcel·la, el que s’ha pogut trobar fins ara permet pressuposar que es tractarien de restes de la part rústica (explotació agrícola-ramadera) d’una vila romana.

Un cop signat el contracte i aprovada la sol·licitud del permís corresponent per part de la Generalitat de Catalunya, els treballs es preveu s’iniciïn a finals d’octubre.

Un projecte pioner a Europa

El Parc Circular Mataró-Maresme és un projecte pioner a Europa, que neix amb la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la producció de deixalles. La previsió és que aquest es vagi construint per fases, la primera, la que s’ha hagut d’aturar, és la que correspon a la preparació dels terrenys i la construcció de l’Espai Refer.

L’Espai Refer englobarà un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus: servei d’assessorament per a l’autoreparació en diferents àmbits (informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge domèstic, etc.), tallers i xerrades per a la ciutadania, a més d’actuacions d’inclusió social de col·lectius en risc.

Solar on anirà el Parc Circular Mataró-Maresme

Solar on anirà el Parc Circular Mataró-Maresme / Marga Cruz