juliol 20, 2022

El Consorci de Residus del Maresme rep 1,8M€ d’ajuts per impulsar projectes d’economia circular

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • Els ajuts, atorgats per l’Agència de Residus de Catalunya, provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea i permetran finançar tres projectes d’infraestructures de preparació per a la reutilització de residus voluminosos, roba i material tèxtil i bicicletes i un de millora de la separació de residus de la fracció resta

El Consorci de Residus del Maresme ha rebut 1,8 milions d’euros d’ajuts per impulsar projectes d’economia circular. Els ajuts, atorgats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), permetran finançar quatre projectes d’infraestructures: un de separació òptima de residus de la fracció resta i tres de preparació per a la reutilització de residus voluminosos, material tèxtil i bicicletes.

El finançament prové dels fons Next Generation de la Unió Europea i s’emmarca en la Convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l’any 2022. El Consorci de Residus del Maresme és l’ens local que ha rebut una dotació econòmica més important.

Projectes dins del Parc Circular Mataró-Maresme

Tres dels projectes subvencionats s’emmarquen en el futur Parc Circular Mataró-Maresme, un projecte pioner a Europa que té com a finalitat promoure l’economia circular.

D’aquesta manera, es començarà a treballar en un Bici Hub destinat a la preparació per a la reutilització de bicicletes fora d’ús de canals públics (deixalleries, abandonaments a la via pública, etc.), en la implantació d’un espai industrial destinat a la preparació per a la reutilització de residu tèxtil i en un equipament de preparació per a la reutilització de voluminosos recollits porta a porta que seran comercialitzats en les pròpies instal·lacions del Parc.

Per altra banda, el Consorci de Residus del Maresme incorporarà un nou separador òptic de la fracció resta destinat a la millora de la puresa dels materials reciclables separats a la planta de tractament de residus per permetre així un reciclatge de major qualitat.

13,6 milions per finançar 26 projectes a Catalunya

En el marc d’aquesta convocatòria s’han atorgat ajudes per valor de 13,6 milions d’euros a una catorzena d’ens locals per contribuir al finançament de 26 projectes.

El termini d’execució de les actuacions serà de 24 mesos a comptar des de la data de resolució de l’atorgament.

: Imatge del futur Parc Circular Mataró-Maresme / Consorci de Residus del Maresme

Imatge del futur Parc Circular Mataró-Maresme / Consorci de Residus del Maresme