juny 22, 2022

El Consorci de Residus del Maresme contracta dos nous estudis per controlar el potencial impacte de la incineradora

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • En els 27 anys que es porta fent aquest control, els estudis han demostrat que l’exposició a la planta incineradora no és un factor de risc en la salut de la població

  • El Consorci de Residus del Maresme segueix apostant per aquests estudis per l’interès científic de fer un seguiment temporal de l’evolució dels diferents indicadors de la salut pública i amb la finalitat de dur a terme una gestió de la instal·lació amb la màxima transparència

El Consorci de Residus del Maresme ha contractat dos nous estudis per determinar el potencial impacte mediambiental i per a la salut del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.

Es tracta de la monitorització biològica i mediambiental, dos controls que es porten fent des de 1995 i 2008, respectivament. Tot i que fins avui tots els resultats han demostrat que l’exposició de la població maresmenca als nivells de dioxines, furans, policlorats bifenils i metalls pesants de la planta de recuperació energètica no suposa cap risc per a la seva salut, el Consorci de Residus del Maresme continua apostant per aquests estudis, donat l’interès científic de fer un seguiment temporal de l’evolució dels diferents indicadors de la salut pública i amb la finalitat de dur a terme una gestió de la instal·lació amb la màxima transparència.

D’aquesta manera, la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme i la Fundació Universitat Rovira i Virgili de Tarragona seran les encarregades de realitzar els estudis pressupostats amb un import de 98.667  € i 66.669,55 €.

Un mostreig de 250 persones

En la monitorització biològica la població d’estudi estarà composta per un grup de 250 persones entre treballadors de la planta, habitants de Mataró i Arenys de Mar, i dones lactants de la capital maresmenca. A tots ells se’ls mesurarà els nivells de dioxines, furans i bifenils policlorats en sang i llet materna i el nivell de metalls pesants en sang i orina. La mostra es dividirà en un grup ‘d‘exposats’ (persones que viuen a una distància inferior d’1,5km de la incineradora) i un altre de ‘no exposats’ (persones que viuen a una distància superior de 3km de la planta de valorització energètica), de tal manera que es pugui comparar i avaluar els efectes de la incineradora sobre la salut dels maresmencs.

Per altra banda, la monitorització ambiental agafarà mostres de sòl i aire en quatre àrees de mostreig que van des del mateix Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme fins a 15km de distància i amb les que s’analitzaran metalls i metal·loides, dioxines i furans policlorats i bifenils policlorats.

Els primers resultats s’obtindran de forma provisional l’abril de 2023 amb el primer informe parcial de la campanya de monitorització ambiental que durarà un total de quatre anys. D’aquest estudi s’obtindrà un segon informe parcial a l’abril de 2025 i finalment, al juny de 2025, es redactarà l’informe final. En el cas de la monitorització biològica, l’estudi durarà divuit mesos i se n’obtindran els resultats al setembre de 2023.

Un estudi pioner a Catalunya

L’any 1995, amb la posada en marxa de la incineradora, el Consorci de Residus del Maresme engegà el primer control sobre la possible afectació d’aquesta en la salut de la població. Es tractava d’un estudi llavors pioner a Catalunya al que més tard s’hi va sumar l’anàlisi mediambiental. Avui dia, aquests estudis científics realitzats a Mataró són els de més llarga durada de totes les plantes de valorització energètica similars existents a l’Estat.

Tots dos estudis han permès determinar científicament i al llarg dels anys que, per una banda, els nivells de dioxines i furans tant en les mostres biològiques de les poblacions estudiades com en les mostres mediambientals recollides són equiparables a les observades en àrees industrials d’altres regions del país; i per una altra, que l’exposició a la planta incineradora no és un factor de risc en la salut de la població.

Equips de mostreig d’aire utilitzats durant la monitorització ambiental / Consorci de Residus del Maresme

Equips de mostreig d’aire utilitzats durant la monitorització ambiental / Consorci de Residus del Maresme