L’ESTIU I ELS RESIDUS AL MARESME

En aquests mesos de vacances afortunadament moltes persones trien el Maresme per passar-hi les vacances, ja sigui en segones residències o en les moltes habitacions d’hotel que podem oferir. Una de les conseqüències lògiques que això té és l’augment de residus, ja que a més població més residus generats. Fa anys això comportava que la…

COOPERAR MÉS PER CONTAMINAR MENYS

Al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans hem apostat per donar solucions a la problemàtica dels residus municipals des d’un respecte màxim al medi ambient. Estem important d’arreu tecnologia puntera per recuperar i valoritzar el màxim possible els residus tant de la nostra comarca com del Vallès Oriental, en una cooperació territorial beneficiosa…

EL VAPOR QUE ENS APROPA A EUROPA

El nou Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme inclourà diverses fonts d’energia: la solar, el biogàs i la combustió de residus, però no són les úniques. També tindrem una nova forma d’utilització energètica, l’ús directe de la calor que genera el vapor de la combustió en la incineració de residus. A Mataró serà…

L’ENERGIA RENOVABLE OBLIDADA!

L’any 2020 el vint per cent de l’energia primària generada a Europa haurà de ser renovable. Si féssim una enquesta ràpida sobre les energies renovables més conegudes potser resultarien guanyadores la solar o l’eòlica. Però poques persones dirien la incineració, ja que fa alguns anys que aquesta forma de generar energia no surt als catàlegs…

ELS RESIDUS: UN SECTOR D’OPORTUNITATS!

En un moment on la crisi està fent molt mal a empreses i treballadors de sectors diversos, n’hi ha un que ofereix la possibilitat no solament de mantenir els llocs de treball, sinó d’incrementar-los. Es tracta dels residus: un gran desconegut però que pot oferir un munt d’oportunitats. Un exemple ben proper és el del…

UN ALTRE CUBELL NO PER FAVOR!

“A la cuina ja no hi caben més cubells de colors, un altre cubell no per favor!”. Segur que aquesta frase l’haureu sentit més d’una vegada, fins i tot pot ser que l’`hagiu pronunciat vosaltres mateixos. Si fins ara ja teníem el cubell groc per als envasos, el blau per al paper i el verd…

ESTEM PREPARATS!

Al Maresme estem preparats. Aquest any entraran en funcionament les noves instal·lacions al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Un espai on va començar a funcionar la planta incineradora de Mataró l’any 1994. La comarca donava un pas endavant i canviava el sistema de transportar els residus a l’abocador per eliminar-los a la…