juliol 26, 2016

El Maresme incrementa un 8,80% la recollida selectiva el 2015

by MaresmeCircular in Consorci de residus

Els ajuntaments consorciats al CTRSU del Maresme estan fent els deures

El Maresme ha tingut històricament uns resultats de recollida selectiva sensiblement millors als de la mitja catalana. Al 2015, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya recentment publicades, el percentatge de residus recollits selectivament sobre el total de residus municipals generats al Maresme va ser del 42,66%, per un 38,93% del total de Catalunya.

El conjunt de municipis membres del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (la totalitat dels 30 municipis del Maresme menys Tiana i Montgat), el 2015 han assolit un percentatge de recollida selectiva del 42,66% per un 39,22% del 2014, el que suposa un augment al 2015 d’un 8,80%. Aquest ha estat el creixement més significatiu en molts anys. El conjunt de la recollida selectiva al 2015 van ser 95.812 tones per 84.869 tones al 2014, el que representa un augment en tones recollides del 12,90%.

Dels resultats de totes les fraccions de recollida selectiva, de les 5 fraccions que es recullen a peu de carrer, el paper i cartró ha augmentat en un any un 7,25%, el segueix l’orgànica amb un 6,00%, el vidre amb un 5,67% i els envasos amb un 4,68%.  La fracció de resta ha disminuït amb un -2,30%.

Altres fraccions de recollida selectiva han tingut un increment substancial, com la ferralla, un 65,80%; la runa de construcció, un 36,59%; els aparells elèctrics i electrònics, un 36,40%; la poda i jardineria, un 29,31%; el tèxtil, un 19,54%; i els residus voluminosos, un 9,30%.

Pel que fa els objectius establerts dintre del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) es marca una fita del 60% de recollida selectiva dels residus municipals pel 2020. Al Maresme, aquest any 2015 ja hi ha varis municipis que ho han assolit, com: Canet de Mar (72,43%), Cabrera de Mar (65,07%), Sant Pol de Mar (64,57%), Argentona (61,97%), i Cabrils (60,93%). I hi ha d’altres que estan ben a prop, com: Sant Andreu de Llavaneres (59,93%), Sant Vicenç de Montalt (58,38%), Sant Cebrià de Vallalta (56,95%) i Vilassar de Mar (51,18%).

 

Per a més informació:

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

(t) 93 741 10 30 | (@) [email protected]