juliol 16, 2016

Carles Salesa: “Una de les vies fonamentals per reduir l’abocament és la valorització energètica”

by MaresmeCircular in Consorci de residus

L’edició d’enguany de Recuwatt pretén anar més enllà i abordar els reptes actuals que Espanya té per davant per donar compliment als objectius europeus

Carles Salesa, director del Consorci de Residus del Maresme, una de les entitats organitzadores del Congrés Recuwatt 2016, juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, la Fundació Fòrum Ambiental i el Consorci de Residus del Vallès Oriental, explica els detalls i l’abast d’aquest esdeveniment, qualificat com a cita bianual ineludible per al sector dels residus, i punt de referència internacional en l’àmbit de la valorització energètica de la fracció no reciclable.

El congrés d’aquest any, que ja va per la seva quarta edició, se celebrarà al Tecnocampus de Mataró (Catalunya) els dies 26, 27 i 28 d’octubre. Salesa es mostra especialment orgullós de l’aforament aconseguit el 2014, on es va comptar amb la participació de representants de 19 països, confiant que l’edició d’enguany iguali o superi aquesta fita.

OBJECTIUS COMUNITARIS D’OBLIGAT COMPLIMENT

Si bé la temàtica central de l’esdeveniment seguirà sent la valorització energètica, la veritat és que se li donarà un enfocament més global entorn dels reptes actuals que Espanya, com a membre de la Unió Europea, ha de complir a curt-mig termini, en el àmbit de la gestió dels residus. En aquest sentit, el director del Consorci precisa que “a més de la valorització energètica, parlarem de les estratègies a seguir per aconseguir els objectius europeus de reciclatge, avui un autèntic repte per a les administracions locals”. En aquest sentit, es refereix a la necessària reducció, durant el present any, de la matèria biodegradable que entra en els abocadors respecte a 1995, així com l’increment, en l’horitzó del 2020, del 50% de la reutilització i el reciclatge per el total dels residus urbans.

Segons Salesa, la situació actual d’Espanya, a nivell general, no és bona. És un país extremadament descentralitzat. A cada territori hi models i infraestructures diferents. Mentre que, en uns casos, tendeixen a eliminar l’abocament en la seva pràctica totalitat, seguint la jerarquia establerta per Europa, en altres, l’abocament segueix sent prioritari “.

El director de l’CTRSU del Maresme recorda que la valorització energètica és encara una activitat minoritària a Espanya, sotmetent a aquest tractament tan sols el 10-11% del total de les deixalles municipals generats. Al nostre país té tan sols un 30% de reciclatge i encara es porta moltes escombraries a abocador. Segons les últimes xifres d’Eurostat, estaríem parlant d’un 55%,

Carles Salesa assegura que el salt al 50% de reciclatge es presenta complicat ara mateix per a les administracions locals i autonòmiques, i no només per les xifres actuals, que qualifica com preocupants, sinó pel fet que la tendència dels últims anys no resulta favorable. “Hi ha un cert estancament en la recollida selectiva i, per tant, en el reciclatge, i en relació a l’abocament no s’estan oferint alternatives”. I aquí es va referir al nou paquet europeu d’Economia Circular, que estableix que només el 10% dels residus municipals podran anar a abocador en l’any 2030.

El director de l’CTRSU del Maresme apunta que “tant per xifres com per tendències, hem de moure’ns d’una altra manera per assolir els objectius europeus”. I insisteix en la imperiosa necessitat d’afavorir el reciclatge i reduir a la mínima expressió l’abocament, i finalment conclou que “La valorització energètica constitueix una de les vies fonamentals per a això”.