CONGRÉS RECUWATT

Les més de 400 persones que van participar en el Congrés RECUWATT (reciclatge i energia) que es va fer a l’Auditori-Tecnocampus Mataró-Maresme el 24 i 25 de març són una mostra que alguna cosa important ha canviat en el sector de la gestió i tractament dels residus municipals. S’ha produït un canvi de paradigma, i…

ESTEM FENT ELS DEURES

Al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, com a institució pública, hem fet balanç d’aquest 2010 i hem comprovat que tant els ciutadans de la nostra comarca com les institucions hem anat pel bon camí en l’àmbit de la prevenció i tractament dels residus. Just fa un any explicava la necessitat…

NO ÉS PERJUDICIAL PER A LA SALUT PÚBLICA

A dia d’avui és possible afirmar amb tota rotunditat que no es pot relacionar l’activitat de les plantes de recuperació energètica (les incineradores) de tecnologia moderna amb possibles impactes sobre la salut pública. Diversos estudis d’organismes públics, acadèmics i científics d’arreu del món, també de casa nostra, així ho avalen. L’aprovació de normativa comunitària transposada…

TEMP D’EXCESSOS

Les festes de Nadal són dies en què es produeixen alguns excessos com menjar més del compte o practicar un consumisme que durant l’any no tenim tan descontrolat. En l’àmbit dels residus la situació no és massa diferent i cal prendre’n consciència. Cal tenir clar que el valor d’un regal no és proporcional a l’estona…

PUNT I FINAL A UN DEBAT SUPERAT

Argumentar que una part dels residus municipals són biomassa i que pel fet de cremar-los a una incineradora no deixen de ser-ho, fa alguns anys no s’acceptava per bona part dels sectors ecologistes del nostre país. Una incineradora era una instal·lació “dolenta” i tot el que s’hi cremés a dins era “dolent” i “nociu” independentment…

UNA MANERA DE COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC

La lluita contra el canvi climàtic és un objectiu global, necessari i que requereix de totes les eines possibles. I una d’elles és la incineració de residus municipals. Cal tenir en compte que segons l’última normativa de la Unió Europea, la meitat dels residus que s’incineren s’han de considerar biomassa degut al seu origen biogènic…

EL MÓN DELS RESIDUS COM MAI NO L’HAVIES VIST

A l’estiu vam inaugurar el nou Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. A partir d’aquest hivern us convido a que el coneixeu. I és que aquesta nova instal·lació a més d’aconseguir el màxim rendiment en el pretractament i la valorització energètica dels residus és un nou espai d’aprenentatge. Convidem a que gent de…

L’ESTIU I ELS RESIDUS AL MARESME

En aquests mesos de vacances afortunadament moltes persones trien el Maresme per passar-hi les vacances, ja sigui en segones residències o en les moltes habitacions d’hotel que podem oferir. Una de les conseqüències lògiques que això té és l’augment de residus, ja que a més població més residus generats. Fa anys això comportava que la…

COOPERAR MÉS PER CONTAMINAR MENYS

Al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans hem apostat per donar solucions a la problemàtica dels residus municipals des d’un respecte màxim al medi ambient. Estem important d’arreu tecnologia puntera per recuperar i valoritzar el màxim possible els residus tant de la nostra comarca com del Vallès Oriental, en una cooperació territorial beneficiosa…

EL VAPOR QUE ENS APROPA A EUROPA

El nou Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme inclourà diverses fonts d’energia: la solar, el biogàs i la combustió de residus, però no són les úniques. També tindrem una nova forma d’utilització energètica, l’ús directe de la calor que genera el vapor de la combustió en la incineració de residus. A Mataró serà…

L’ENERGIA RENOVABLE OBLIDADA!

L’any 2020 el vint per cent de l’energia primària generada a Europa haurà de ser renovable. Si féssim una enquesta ràpida sobre les energies renovables més conegudes potser resultarien guanyadores la solar o l’eòlica. Però poques persones dirien la incineració, ja que fa alguns anys que aquesta forma de generar energia no surt als catàlegs…

ELS RESIDUS: UN SECTOR D’OPORTUNITATS!

En un moment on la crisi està fent molt mal a empreses i treballadors de sectors diversos, n’hi ha un que ofereix la possibilitat no solament de mantenir els llocs de treball, sinó d’incrementar-los. Es tracta dels residus: un gran desconegut però que pot oferir un munt d’oportunitats. Un exemple ben proper és el del…