setembre 21, 2016

Carles Salesa explica el model de recuperació energètica al congrés de l’ISWA 2016 que es fa a Sèrbia

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El model d’èxit de la planta de Mataró ha captat l’interès internacional

Del 19 al 21 de setembre s’està duent a terme el Congrés de l’ISWA (International Solid Waste Association) a Novi Sad, (Sèrbia).

 

El director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Carles Salesa, ha pres part en el grup de treball sobre les tecnologies per a la recuperació d’energia dels residus sòlids urbans, i ha aportat l’experiència de la planta de Mataró, que a nivell internacional, està etiquetat com a model d’èxit.

El Congrés de l’ISWA és el més potent a nivell mundial en el sector de la gestió dels residus. La filosofia de l’ISWA és una terra on no hi ha d’haver “residus”. Els residus es reutilitzen i es redueix al mínim, després es recull, recicla i es tracta adequadament amb l’objectiu de tenir un medi ambient net i saludable. ISWA persegueix la protecció de la salut humana i el medi ambient, així com poder garantir una gestió sostenible dels recursos.

En aquest congrés s’està tractant la gestió dels residus des d’una perspectiva científica, econòmica i social, amb ponències i treballs en xarxa internacional, per compartir coneixements i experiència en la gestió de residus sostenible i la mitigació del canvi climàtic. Hi participen experts en grups de treball per avançar en el coneixement i l’experiència, en un model de cooperació permanent amb totes les parts interessades en la gestió de residus, en particular els membres nacionals de ISWA, així com amb les organitzacions i institucions internacionals.

Un dels principals objectius de l’ISWA és elevar el nivell de consciència internacional sobre els residus, i poder assegurar els fòrums internacionals per l’intercanvi de coneixement i tecnologia, per a una bona i millor gestió dels residus, en  la millora de la salut, el progrés del medi ambient, per avançar cap a una societat més sostenible.