març 16, 2021

Neix ESGREM, un grup de treball d’entitats supramunicipals d’Espanya per accelerar la transició cap a una gestió sostenible dels residus

by MaresmeCircular in Consorci de residus

Aquest grup de treball s’engega amb l’afany de coordinar la col·laboració territorial i interterritorial dels agents supramunicipals implicats en el món dels residus a Espanya amb la idea de poder aconseguir sinergies, aplicar instruments de promoció i millora i presentar-se de manera unificada davant els poders públics estatals i europeus.

Segons els últims informes de la Comunitat Europea, el tractament dels Residus Municipals a Espanya no ha millorat de manera significativa durant els últims anys. Un fet que contrasta de manera dràstica amb el futur exigent que es demanda a moltes de les lleis, directives i normatives que estan sorgint en el marc dels residus municipals. Si, a part d’això, tenim en compte que s’estima que els costos addicionals de les entitats locals espanyoles podrien incrementar fins a mil milions d’euros l’any fins el 2035, es posa de manifest la necessitat d’actuar davant d’aquest context.

Precisament, partint d’aquesta necessitat d’actuar, neix ESGREM, un grup de treball que té per finalitat potenciar i formalitzar la cooperació i la coordinació de les entitats supramunicipals dedicades a la gestió de residus a Espanya. Amb més d’una trentena d’entitats de tot el territori espanyol ja en la seva arrencada, d’entre les quals hi ha consorcis, mancomunitats, Diputacions o àrees metropolitanes, la missió d’ESGREM és clara: cal accelerar la transició cap a una gestió de residus municipals més sostenible que tingui la mirada posada en la protecció del clima i el compliment dels ambiciosos objectius europeus.

ESGREM, que es constitueix sense compromisos formals en forma de grup de treball i amb l’ajuda com a secretaria de la Fundació Fòrum Ambiental, neix per coordinar la col·laboració territorial i interterritorial dels agents supramunicipals implicats en el món dels residus a Espanya amb la idea de poder aconseguir sinergies i també per poder aplicar instruments de promoció i millora. A més, la suma de totes les entitats que hi participen, permet que el grup de treball comparteixi experiències i coneixements que es vehicularan a través de diversos formats.

Un dels objectius d’aquest grup de treball és aconseguir una representació unificada de l’àmbit supramunicipal que li permeti posicionar-se i formular opinions, actuant des d’una posició conjunta davant els poders públics estatals i europeus.

Però ESGREM també vol actuar en l’àmbit local, assistint les entitats locals per ajudar-les a fer créixer els seus nivells de servei pel que fa a l’economia circular i de salut pública en tot allò relacionat amb la gestió de residus, buscant també la coresponsabilitat de la ciutadania.

Des de feia ja molt temps diverses de les entitats supramunicipals relacionades amb el món dels residus català ja es reunien en un espai de debat, des d’on s’afrontaven moltes de les temàtiques que ara conformen les línies de treball d’ESGREM. Una iniciativa que es va gestar de manera informal i que enguany s’ha decidit formalitzar, fent un pas més i ampliant-la a tot el territori espanyol.

El Consorci de Residus del Maresme exerceix un rol actiu dins d’aquest grup de treball, en el qual Carles Salesa, com a director del Consorci, n’ha sigut un dels impulsors.