març 8, 2021

El director i el president del Consorci de Residus del Maresme, presents en el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El passat dijous, 4 de març, el director del Consorci de Residus del Maresme Carles Salesa i el seu president, l’alcalde de Mataró David Bote, van assistir a la reunió del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.

Salesa ho va fer en qualitat de Tècnic de referència de la Comissió de Medi Ambient i Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’FMC i, per la seva part, David Bote com a vicepresident de l’Àrea.

En el Consell de Direcció es va acordar que l’ARC destinarà la quantitat de 11’4 M€ a ajudes i subvencions per a la implantació de deixalleries, projectes de prevenció i reciclatge de residus industrials, recuperació de sòls i foment de l’economia circular dels residus.

En línies generals, l’objectiu d’aquests ajuts és dotar a les empreses i ens locals d’instruments per a millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció i gestió de residus i accelerar la transició cap a models més circulars, en el marc dels objectius fixats per la Unió Europea i el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).