març 3, 2022

El Consorci de Residus del Maresme obre un expedient sancionador contra l’empresa concessionària de la Planta de Tractament de Residus

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • Un anàlisi del 23 de novembre de 2021 mostra que per primera vegada en 22 anys, durant 14 dies, es va traspassar el límit d’emissions de dioxines reglamentari

El Consorci de Residus del Maresme ha obert un expedient sancionador a l’empresa concessionària del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, UTE TEM (Tractaments Ecològics del Maresme), per incompliment dels limitis d’emissió de dioxines reglamentaris. L’anàlisi trimestral del 23 de novembre de 2021 de l’entitat de control mediambiental de la Generalitat, Bureau Veritas, va mostrar que les emissions de dioxines eren de 0,3ng/Nm3 (el límit és 0,1ng/Nm3) en una de les dues línies d’incineració del centre. Mai abans s’havia incomplert el límit d’emissions permès, des que aquest valor existeix, fet ocasionat per un deteriorament dels filtres de les mànigues de la incineradora.

D’acord amb el contracte de concessió, l’incompliment del valor límit d’emissió de dioxines està considerat com una falta greu. Per aquest motiu, l’expedient obert pel Consorci de Residus del Maresme permetrà sancionar a la UTE TEM amb una multa de 6.001 euros, penalització econòmica mínima en el rang de les faltes greus, ja que s’ha tingut en compte que ha estat un fet aïllat i singular tècnicament, que no hi ha hagut voluntarietat ni tampoc precedents.

“L’impacte mediambiental i per a la salut que ha tingut aquest incompliment és imperceptible”, assegura el director del Consorci de Residus del Maresme, Carles Salesa. D’acord amb els factors d’emissió publicats per la Comissió Europea, el traspàs del límit d’emissió de dioxines durant aquests 14 dies equival al 8,6% de les emissions anuals de dioxines del carbó de barbacoa domèstic (15 micrograms/t) consumit per la població del Maresme i el Vallès Oriental, la població equivalent servida per la Planta de Tractament de Residus.

En les darreres setmanes la UTE TEM ha canviat els filtres de les mànigues de la incineradora per unes fetes amb material 100% de tefló, un teixit inert a la temperatura, fet que permetrà continuar aplicant un nou sistema de millora de l’eliminació dels gasos àcids que es produeixen en la incineració de residus.

Una millora en el sistema amb una conseqüència inesperada

La tardor del 2020, la UTE TEM va canviar el sistema semisec de tractament de gasos per un sistema sec, un procés més eficient que permet reduir significativament els gasos contaminants generats en el procés de valorització dels residus sòlids urbans. Treballar amb un sistema sec a la pràctica vol dir que els gasos arriben als filtres de les mànigues a 190ºC, en comptes de 150ºC. Segons va informar el fabricant dels filtres a la UTE TEM, aquest augment de temperatura no havia de tenir cap efecte en el teixit de les mànigues, de poliamida P84 i tefló, no obstant, després d’una inspecció visual el 30 de novembre de 2021, es va poder detectar que en realitat l’augment de temperatura feia que els filtres de les mànigues patissin una oxidació; fet que passa a determinades temperatures i de forma progressiva. En aquell moment, es va procedir a canviar les mànigues oxidades per mànigues noves.

L’oxidació de les mànigues va ocasionar que durant 14 dies (des del moment en què la UTE TEM aprecia un petit augment de partícules, el 17 de novembre, fins que es detecta l’oxidació de les mànigues i es procedeix a la seva substitució, el 30 de novembre) els filtres no actuessin amb la màxima eficàcia i s’emetessin dioxines per damunt del permès: 0,3ng/Nm3 (el límit és 0,1ng/Nm3) en una de les dues línies d’incineració del centre. Així ho va mostrar l’anàlisi que l’entitat de control mediambiental de la Generalitat, Bureau Veritas, fa de forma trimestral, tal i com estableix la normativa.

En aquest cas, Bureau Veritas va recollir la mostra el 23 de novembre de 2021 i va comunicar verbalment el resultat de l’informe a la UTE TEM el 15 de desembre de 2021, quan ja s’havien substituït les mànigues de poliamida P84 deteriorades per mànigues noves del mateix tipus i s’esperava l’entrega del subministrament de les mànigues amb tecnologia 100% de tefló (un tipus de teixit que no s’oxida i que per tant segueix filtrant les dioxines a temperatures elevades) com a solució definitiva.

Actualment, el problema amb els filtres de les mànigues està resolt. El seguiment i els anàlisis de contrast sol·licitats pel Consorci de Residus del Maresme a Bureau Veritas han confirmat així el bon funcionament de les mànigues noves i l’emissió de dioxines per sota del límit permès: es va fer un primer anàlisi de contrast el 21 de desembre de 2021 amb un resultat de 0,03ng/Nm3 i un segon el 28 de desembre de 2021 amb un resultat de 0,02ng/Nm3.

Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme / Marga Cruz