maig 10, 2016

Carles Salesa explica els efectes de la col·laboració territorial en la gestió de residus

by MaresmeCircular in Consorci de residus

Minimitzar residus, maximitzar recursos al món local va ser el títol d’aquesta jornada de treball a Granollers

El director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Carles Salesa, va explicar els beneficis que té la col·laboració territorial en la gestió de residus i les sinergies que se’n deriven. Salesa es va centrar en l’experiència de 10 anys de col·laboració en el tractament de residus entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, en base al tractament de la fracció resta generada en l’àmbit territorial conjunt a la planta de Mataró, i del tractament de la matèria orgànica recollida selectivament del mateix àmbit a la planta de Granollers. Aquest intercanvi de fluxos permet maximitzar la recuperació material i energètica dels residus gràcies al seu tractament en plantes especialitzades per a cada flux.

Aquesta xerrada es va fer en el marc de la I Jornada CRESIDUSVO organitzada, el dijous 28 d’abril, pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental al Museu de Ciències Naturals de Granollers. La jornada va comptar amb la participació de tècnics especialistes en matèria de reciclatge, tècnics de medi ambient i càrrecs electes dels ajuntaments del Vallès Oriental, de representants de l’Agència de Residus de Catalunya, d’empreses del sector dels residus, i empreses del tercer sector que treballen amb la reutilització d’objectes i la inclusió laboral.