febrer 27, 2023

Maresme Circular se suma a ESGREM, una iniciativa dels gestors de residus per accelerar la transició a la gestió sostenible

by MaresmeCircular in Consorci de residus

  • ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió dels Residus Municipals) és un grup de treball coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental i format per consorcis, mancomunitats, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes de tot l’Estat

  • El grup està format en aquest moment per 46 entitats de tota la geografia espanyola que donen servei a més de 21 milions de ciutadans

Maresme Circular s’ha incorporat al grup de treball ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió de Residus Municipals) junt amb una quarantena d’entitats supramunicipals més de tot l’Estat, encarregades de la gestió dels residus municipals.

Coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental, la missió fonamental d’ESGREM és accelerar la transició cap a una gestió sostenible dels recursos municipals amb criteris de circularitat i contribuir així de manera més eficient a la protecció del clima i tots els objectius europeus vinculats amb aquesta activitat.

Els 46 membres d’ESGREM donen servei a més de 21 milions de ciutadans de tota la geografia espanyola i busquen potenciar i formalitzar la cooperació i la coordinació dels seus membres compartint el coneixement i l’experiència acumulada en la gestió dels residus per accelerar el camí de la sostenibilitat en la seva activitat.

El naixement d’ESGREM

Fa uns anys, algunes entitats públiques de l’àmbit de la gestió de residus municipals a Catalunya havien constituït un grup informal de discussió per intercanviar opinions i debatre criteris d’actuació.

En vista del diagnòstic es va constatar que les entitats supramunicipals tenen una posició privilegiada per participar en àmbits de debat i aportar propostes i solucions efectives. Això va fer que es decidís constituir i ampliar el grup a l’àmbit estatal, donant lloc a l’actual ESGREM.

Línies estratègiques:

  • Coordinar una col·laboració territorial i interterritorial més gran per aconseguir sinergies operatives i en l’aplicació d’instruments de promoció i control.

 

  • Compartir, elaborar i difondre experiències i coneixements mitjançant publicacions, jornades, congressos, etc.

 

  • Representar l’àmbit local per canalitzar les opinions, posicionaments i actuacions davant de les administracions públiques competents tant a Espanya com a la Unió Europea.

 

  • Assistir a les entitats locals per augmentar els nivells de servei en termes d’economia circular i de salut pública, en particular en la gestió de residus municipals i de residus sanitaris.

 

  • Complementar la comunicació a la ciutadania cap a la coresponsabilització en la gestió sostenible dels residus municipals.

Imatge del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme / Marga Cruz