març 27, 2023

La proposta del nou centre d’interpretació del jaciment arqueològic de Ca la Madrona permetrà avançar en la construcció del Parc Circular Mataró-Maresme

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • Les troballes localitzades en la primera fase de construcció del Parc Circular Mataró-Maresme explicarien l’origen del nucli urbà de la ciutat.

A finals de 2020, i durant els treballs de retirada de les preconstruccions industrials i prospecció arqueològica inicial, necessària per a la posada en marxa de les obres del Parc Circular Mataró-Maresme, es van trobar unes restes arqueològiques d’origen romà i potser també visigòtic.

Les hipòtesis actuals apunten que les restes arqueològiques aparegudes corresponen a 3 fases cronològiques. Una primera fase amb restes de dependències d’un establiment d’època romana (segle I dC – IV dC); una segona fase amb les restes d’un edifici de grans dimensions que podria interpretar-se com un centre de culte, al voltant del que s’ha trobat una àmplia necròpoli, i que seguint les hipòtesis inicials datem dels segles V i VII dC i correspondria a l’època visigòtica; i una 3a fase que dataríem del segle XIV amb les restes d’un mur i una extensa àrea de cultiu. A mesura que la investigació sobre les troballes avanci es podrà ser més precís amb la datació d’aquestes.

Interpretació de les restes

La restes de la segona fase omplirien un buit cronològic entre el final de la ciutat romana i la medieval. La importància de la troballa rau en la interpretació d’aquestes restes, importants per la ciutat i per Catalunya, atès que es coneix molt poc d’aquesta època en el nostre país. Els vestigis són l’origen del nucli de la població de Mata, topònim que es relacionaria amb l’actual Mataró i expliquen el tram històric del pas del baix imperi romà a l’alta edat mitjana.

Centre d’Interpretació al Bon Recés

La importància del jaciment fa necessària la creació d’un centre d’interpretació que permeti divulgar les restes mitjançant l’aplicació de les tecnologies actuals. La proposta de l’Ajuntament de Mataró és situar aquest equipament a la zona verda propera a la seva ubicació, a la zona del Bon Recés. En allà es projectaria un nou parc urbà per a la ciutat que allotjaria el centre d’interpretació i acolliria als seus visitants.

Aquesta zona forma part de l’anella verda i és un mirador natural de les Cinc Sénies. L’Ajuntament encarregarà un projecte de museïtzació de les troballes perquè a mitjà termini siguin una realitat.

Amb aquesta proposta Mataró manté el projecte del Parc d’economia circular, alhora que guanya un nou centre per acollir les troballes que explicarà l’origen de la ciutat i posarà en valor una zona verda amb una nova referència cultural per a la ciutat.

Parc Circular Mataró-Maresme

El Parc Circular Mataró-Maresme és un projecte d’infraestructura pública singular i disruptiva a Europa, d’aportació de gran valor ambiental, econòmic i social, enfocat a l’economia circular i que té la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la producció de deixalles.

20 milions d’euros d’inversió pública

La seva construcció, que ocupa una parcel·la de 2 ha, està impulsada pel Consorci de Residus del Maresme, ens format per 28 ajuntaments de la comarca sota la presidència de Mataró, i també amb participació de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme. La inversió pública estimada és de 20 M€ provinents dels Ajuntaments Consorciats del Maresme, de la Generalitat de Catalunya i dels Fons Next Generation a través de subvencions ja atorgades.

En el Parc es desenvoluparan activitats de diferent naturalesa, però totes elles integrades en una visió de conjunt i sota els principis de l’economia circular.

L’Espai Refer

La primera fase del projecte preveu l’Espai Refer, que inclourà un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus: servei d’assessorament per a l’autoreparació en diferents àmbits (informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge domèstic, etc.), una biblioteca de les coses, una Scrap Store, un servei de préstec de vaixella reutilitzable, una gran botiga de segona mà, una cuina contra malbaratament alimentari, entre d’altres actuacions que inclouran la inclusió social de col·lectius desafavorits.

L’execució de la primera fase també inclou la millora de la gestió i triatge dels residus voluminosos per maximitzar el potencial de recuperació.

Iniciatives público-privades

Les fases següents del Parc se centraran en activitats de caire més tecnològic i industrial, d’iniciativa privada.

El que fa disruptiu el projecte és el fet d’unificar en un mateix ecosistema iniciatives destinades a la ciutadania amb iniciatives privades dirigides a portar a la pràctica activitats empresarials en l’àmbit de l’economia circular.

Alt impacte socio-econòmic

El Parc Circular Mataró-Maresme generarà sinergies amb les polítiques de millora i desenvolupament urbà dels barris contigus i dinamitzarà el polígon de Mata-Rocafonda com a pol d’atracció d’indústries i iniciatives circulars. També generarà nova i millor ocupació, resiliència econòmica i social, impacte territorial i efecte tractor, amb experiències escalables i replicables.

El projecte tindrà un impacte socioeconòmic per Mataró i el Maresme molt positiu. S’estima que durant la fase de construcció es generaran 381 llocs de treball i un impacte en forma de Valor Afegit Brut de 17,2 milions d’euros; mentre que durant la fase d’explotació es generaran 211 llocs de treball i un impacte de 14,1 milions d’euros l’any.

És un projecte alineat amb el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular i suposa la transició innovadora cap a un nou model de producció i consum que actua com una palanca per a la modernització industrial, la generació de coneixement i el desenvolupament de nous models urbans.

El Parc Circular Mataró-Maresme aposta per la indústria 4.0, l’economia del coneixement i la digitalització.

Recreació virtual del futur Parc Circular Mataró-Maresme / Maresme Circular