febrer 19, 2021

El Consorci de Residus del Maresme enceta un nou any al costat del Grup de treball d’Economia Circular i Verda de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El Grup de treball es posiciona com un espai de xerrada i de debat, a escala de tot el territori català, per impulsar pràctiques de circularitat.

El Consorci de Residus del Maresme forma part del Grup de Treball d’Economia Circular i Verda de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Un espai d’intercanvi d’experiències i de coneixement, de formació i d’acompanyament al voltant de la transició cap a un model econòmic més sostenible ambientalment.

Organitzat pel responsable de Medi Ambient de la Diputació, Enric Coll, amb ajuda de les consultores Inèdit i Fundació Fòrum Ambiental, aquest espai de treball es posiciona com un espai de xerrada i de debat, a escala de tot el territori català, per impulsar pràctiques de circularitat. Des del Consorci de Residus del Maresme s’hi ha participat des del principi amb molt d’interès, aportant un rol actiu i fent extensives totes les experiències i coneixements que es generen a l’entitat pel que fa a la circularitat.

El passat divendres, dia 12 de febrer, va tenir lloc la primera trobada de l’any del Cicle de Tallers d’Economia Circular al Món Local que organitza aquest Grup de treball. Unes trobades que s’organitzen al voltant de diferents àmbits temàtics com ara l’economia col·laborativa, la servitització, la compra pública circular o la simbiosi industrial. En aquestes, s’hi aborden les diferents temàtiques, ara de manera virtual, intentant acompanyar el món local en la formació i identificació d’oportunitats al voltant d’aquests temes, conferint-se com un espai per compartir experiències i exemples de bones pràctiques.

El Grup de treball d’Economia Circular i Verda compta amb la participació de més de vint ens locals, entre els que també hi destaquen l’Ajuntament de Mataró, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Partint de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 9 com a referència (construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació) des del Grup s’han dut a terme diverses actuacions estratègiques al llarg dels últims dos anys d’entre les que es troben les Trobades de ciutats i pobles mitjans per millorar la recollida selectiva, el seminari de presentació Let’s Clean Up Europe 2020 i diverses jornades formatives i seminaris d’àmbit tècnic.