març 22, 2024

Maresme Circular vol aprofitar les aigües residuals per estalviar un 50% el consum d’aigua de boca de la seva planta de tractament de residus

by MaresmeCircular in Consorci de residus
  • El Consorci de Residus del Maresme està treballant en un projecte per aprofitar les aigües residuals procedents de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró i utilitzar-les en els processos de tractament de residus

Davant la sequera que pateix Catalunya des de fa mesos i amb l’objectiu d’anticipar-se a situacions similars futures, Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, fa un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat. En aquesta línia està treballant en un projecte per aprofitar les aigües residuals procedents de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró i utilitzar-les en els processos del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per tal d’estalviar un 50% el consum d’aigua de boca.

En una primera fase, es preveu utilitzar aquesta aigua residual en els processos de tractament d’aires, biometanització i producció d’aigua ultrafiltrada de la planta de tractament mecànic-biològic, la que s’encarrega de l’estabilització de la matèria orgànica i la recuperació de materials reciclables provinents de la fracció resta –el contenidor gris–.

Aquests tres processos tenen un consum anual de 20.000 m3 d’aigua i aquesta proposta suposarà la reducció d’un 20% del consum d’aigua de boca.

En una segona fase es vol fer ús de les aigües residuals a la planta de valorització energètica del Centre, estimant la reducció del consum d’aigua de boca en 30.000 m3 anuals, és a dir, una reducció d’un 30% addicional.

El primer estadi del projecte està a l’espera de rebre les corresponents autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’organisme competent; mentre que la segona fase està en estudi de viabilitat tècnica i econòmica.

Estació Depuradora d’Aigües Residuals

Situada al polígon industrial Les Hortes, just al costat del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, l’estació depuradora desenvolupa en la seva línia d’aigua un procés biològic de doble etapa, com a conseqüència de la incidència de les aigües industrials i una línia de fangs, amb recirculació, espessidors, deshidratació i emmagatzematge dels fangs.

Les aigües tractades són abocades al mar a través d’un emissari submarí de 2.000 metres de longitud. El projecte de Maresme Circular proposa utilitzar aquestes aigües en els seus processos abans no siguin abocades al mar.

Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Des del seu Centre Integral de Valorització de Residus, Maresme Circular tracta més de 190.000 tones anuals de residus de la fracció resta provinent del Maresme i el Vallès Oriental prioritzant la recuperació de materials de tots els productes reciclables, inclosa la matèria orgànica –l’any 2023 va recuperar 20.300 tones de materials–, i optimitzant a continuació la valorització energètica.

Per altra banda, també tracta els residus voluminosos –14.700 tones el 2023– i transfereix els residus procedents de la recollida selectiva de les fraccions d’envasos, orgànica i vidre recollides als 28 municipis consorciats de la comarca.

Imatge àeria del Centre Integral de Calorització de Residus del Maremse amb l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró al costat / Maresme Circular