gener 16, 2020

La nova línia automàtica de recuperació de vidre triplica els percentatges respecte la primera part de 2019

by MaresmeCircular in Consorci de residus

L’entitat està treballant per millorar les condicions de seguretat i comfort sense perdre eficiència, de cara a seguir augmentat els percentatges de recuperació

La nova línia automàtica de recuperació de vidre de la fracció resta del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme ha triplicat els percentatges de recuperació d’aquest material respecte la primera part de l’any 2019. En concret, el mes de novembre es van recuperar 224,10 t i el mes de desembre 222,66 t, que suposen un percentatge de recuperació d’un 1,34% i 1,23% de vidre, respectivament, mentre que en exercicis anteriors els percentatges de recuperació van ser del 0,66% (2017), 0,62% (2018) i 0,44% (primer semestre de 2019).

Aquestes xifres situen el percentatge d’assoliment d’un rendiment òptim de la nova línia en el 64%, ja que el càlcul és que durant els propers mesos es puguin assolir percentatges de recuperació al voltant del 2%. En aquest sentit, s’han dut a terme algunes actuacions enfocades a la millora de l’eficacia de recuperació de la instal·lació. En primer lloc, s’ha procedit a reduir la humitat del material d’entrada a la nova instal·lació, que ajuda a que el vidre no estigui tan colmatat i, per tant, faci més fàcil la seva recuperació. D’altra banda, s’han previst diferents modificacions mecàniques dels equips de la pròpia instal·lació que millorin la seva eficàcia a l’hora de separar el vidre. Finalment, s’està estudiant la possibilitat d’afegir un segon separador òptic de recuperació de vidre que complementi l’actual. 

En paral·lel, el Centre està treballant també per millorar la seguretat i les condicions de treball de la nova línia, ja que la instal·lació genera més pols, provocant un ambient més carregat en aquesta zona. A més, la reducció de la humitat per optimitzar la recuperació ha provocat dos petits incendis sense conseqüències majors durant les últimes setmanes, però que conviden a executar actuacions de desenvolupament a curt termini, com ara el capotatge de cintes de transport del material i aspiracions puntuals de pols, la determinació del grau d’humitat de treball adequat per tal que no es generi un ambient polsós i sigui totalment segur, sense afectar la recuperació de vidre, i la presa de mesures de mostres d’aire ambient de la zona de treball.