novembre 9, 2017

El programa de visites del CTRSUM controlarà les emissions de gasos amb efecte hivernacle

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El Consorci s’adscriu al progrma Clean CO2, la marca de gestió i compensació de carboni desenvolupada per l’empresa Lavola Cosostenibilitat

A partir d’aquest curs 2017-2018, el programa de visites del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (CTRSUM)  s’adscriu a la iniciativa Clean CO2, la marca de gestió i compensació de carboni desenvolupada per l’empresa Lavola Cosostenibilitat que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos amb efecte hivernacle
 
Conscients que la vida en una societat moderna provoca inevitablement una important empremta ecològica, El CTRSUM ha pres una ferma determinació i avaluarà la petjada de carboni  del seu programa de visites i la compensarà.
 
Així, el CTRSUM ha tancat una col·laboració amb un projecte de reducció d’emissions d’alta qualitat del mercat voluntari de carboni,  que té com a objectiu últim impactar positivament tant en el medi ambient reduint les emissions CO2 com en l’entorn social on es desenvolupa cada projecte, dinamitzant l’economia local, augmentant l’ocupació, etc.
 
Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, el CTRSUM obtindrà el certificat i el Segell Clean CO2 que acredita la neutralitat del seu programa de visites, i rebrà un balanç final en acabar el curs 2017-2018 per evidenciar l’eficàcia del programa.
 
Més informació sobre el programa Clean CO2 a http://www.clean-co2.com/que-es/