desembre 22, 2016

El Maresme, la comarca de l’àrea de Barcelona que més recicla

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El 2015 ha situat la recollida selectiva neta en el 34,51%, un 4,3 % per sobre de la mitjana de Catalunya

La comarca que més residus municipals ha recollit selectivament és el Maresme, amb un índex net de recollida selectiva dels residus municipals del 34,51%, força més superior que la mitjana de les comarques de l’àrea de Barcelona que se situa en el 28,97%, i de la mitjana de Catalunya que està en el 30,48%. El Baix Llobregat, Alt Penedès i el Vallès Oriental són les altres tres comarques que superen la mitjana catalana. El balanç del 2015 de recollida de residus municipals indica un lleuger increment de la generació de residus en aquest àmbit, tot i que se situa encara per sota de la mitjana de Catalunya. Matadepera és el municipi que més separa els residus que llença, amb un índex de recollida selectiva neta del 77%

A les comarques de l’Àrea de Barcelona, a l’any 2015 s’han generat 2.245.042 t de residus municipals, la qual cosa representa un 1,04% més que l’any anterior. La generació per càpita arriba als 1,22 kg/hab./dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,35 kg/hab./dia.

Pel que fa al global de Catalunya, l’any 2015 es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per habitant i dia. Això representa un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,33 kg/hab/dia). Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones, que suposa un 3,7% d’increment respecte  el 2014.