maig 24, 2018

Carles Salesa participa a la II Jornada sobre gestió de residus i economia circular

by MaresmeCircular in Consorci de residus

El director de l’CTRSUM imparteix una conferència titulada “La valorització energètica dels rebutjos dels tractaments mecànics-biològics”

El director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme, Carles Salesa, participa avui dijous 24 de maig a la II Jornada sobre gestió de Residus i economia circular, que s’està celebrant a Múrcia. En concret, Salesa imparteix una conferència titulada “La valorització energètica dels rebutjos dels tractaments mecànics-biològics”  

La jornada s’emmarca en la nova dinàmica del mercat, cap a l’economia circular. L’economia actual segueix un model lineal que es basa en el principi de “usar i llençar”, a causa d’aquest model els recursos naturals i els ecosistemes del nostre planeta ha estat afectats greument ja que per mantenir la nostra qualitat de vida necessitem explotar intensament els nostres recursos naturals, aquests recursos no es regeneren al mateix ritme de la nostra explotació, el que ocasiona un dany en moltes ocasions irreparable. D’altra banda els residus que produïm derivats dels productes i serveis que utilitzem s’ha tornat un problema important en la nostra societat ja que el seu mal maneig, la seva absència de valorització comporta a la contaminació dels nostres ecosistemes i en molts casos efectes nocius en la salut humana i animal. La present Jornada pretén analitzar les eines disponibles i les polítiques necessàries per a la consecució dels objectius marcats per aquesta legislació, en què Europa demostra el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, mitjançant la integració de les polítiques industrials i la protecció mediambiental. Va dirigida a responsables i tècnics d’administracions públiques amb competència en la matèria, a operadors relacionats amb la gestió dels residus, a la comunitat universitària i públic interessat en general.   Més informació a www.aema-mr.org