abril 22, 2010

L’ENERGIA RENOVABLE OBLIDADA!

by MaresmeCircular in Articles d'opinió

L’any 2020 el vint per cent de l’energia primària generada a Europa haurà de ser renovable. Si féssim una enquesta ràpida sobre les energies renovables més conegudes potser resultarien guanyadores la solar o l’eòlica. Però poques persones dirien la incineració, ja que fa alguns anys que aquesta forma de generar energia no surt als catàlegs habituals d’energies renovables. Aquest és un oblit que no ens podem permetre.

Sovint s’ha comès l’error de considerar que tot allò que es generi en una incineradora no pot ser mai energia renovable, ja que es parteix del prejudici que aquesta és una instal·lació contaminant (una altra gran errada), i per tant mai pot ser productora d’energia verda. Això no és així i la pròpia normativa europea ha fet un pas decisiu per esmenar aquest greu error.
Segons una directiva europea tota la fracció biodegradable dels residus municipals s’ha de considerar energia renovable. Per tant, són els recursos a partir dels quals es genera l’energia el que permeten qualifcar-la com a renovable i no pas la instal·lació on es produeix. Aquesta fracció biodegradable està formada per residus d’origen cel·lulós com el paper de cuina, compreses, bolquers, mocadors de paper, però també hi podem incloure els residus orgànics, les fustes, els tèxtils d’origen vegetal i el paper cartró, que seria preferible recollir selectivament però que encara ens els trobem en les fraccions de rebuig.

Tot aquest conjunt tant heterogeni suma la meitat de la fracció resta dels residus municipals. Si tot aquest material decidim enterrar-lo en un abocador, no el recuperem energèticament de cap manera, i això és el que està passant a l’estat espanyol. Dels 24 milions de tones de residus municipals generats, 16 milions de tones s’enterren en abocadors. Si tenim en compte que la meitat dels residus d’aquests abocaments són biodegradables, estem pedent ni més ni menys que la possibilitat de generar un 3% de l’energia elèctrica espanyola, una energia verda que ens pot ajudar a que d’aquí deu anys arribem a acomplir els percentatges d’energia renovable que ens demana Europa. Però per fer-ho hem de complir les normatives comunitàries que -per sort- ens refresquen la memòria: la incineració és una font d’energia renovable, i de les importants!.

Carles Salesa, director tècnic del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

 

[Article publicat l’abril del 2010 a Tribuna Maresme]