maig 18, 2021

El director del Consorci de Residus del Maresme, membre de la Comissió tècnica del Pacte per a la Moda Circular del Tèxtil a Catalunya

by MaresmeCircular in Consorci de residus

Primer plenari del PActe per a la Moda Circular a Catalunya

 

Dijous passat va tenir lloc el primer plenari del Pacte per a la Moda Circular del Tèxtil a Catalunya. Una iniciativa que s’impulsa des dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat i en la qual intervé com a membre de la Comissió Tècnica el director del Consorci de Residus del Maresme, Carles Salesa.

Amb l’objectiu d’abordar la problemàtica del residu tèxtil a Catalunya, el Pacte vol donar resposta als reptes de desenvolupament sostenible de manera coordinada entre tots els agents de la cadena de valor del sector. Després de dos anys de feina, el Pacte per a la Moda Circular del Tèxtil a Catalunya s’ha materialitzat en forma de grup de treball. L’horitzó és clar: contribuir a canviar el paradigma del sector tèxtil i avançar cap a una economia circular voluntària, compartida i col·laborativa, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible aquesta transformació.

Cal recordar que la problemàtica del residu tèxtil és global. Només en els darrers quinze anys s’ha duplicat la venda de peces tèxtils, les quals tenen una vida útil cada cop més curta. Malauradament, la reutilització i el reciclatge no avancen al mateix ritme. Especialment, perquè els productes d’aquest sector no estan dissenyats amb aquest fi. Només a Catalunya cada persona consumeix entre 21,5 i 26 kg de tèxtils a l’any i tan sols el 12 % dels residus tèxtils es recull selectivament, un percentatge molt allunyat del de les altres fraccions de residus. Això implica que la gran majoria dels residus tèxtils provinents del consum a les llars, un total de 140.000 t/any, es valoritza energèticament o es llença a un abocador.

Entre altres, el Pacte s’ha fixat disminuir significativament la generació del residu tèxtil i incrementar el percentatge de recollida selectiva i de valorització material, tant de preparació per a la reutilització com de reciclatge. Així mateix, en l’àmbit de la fabricació es marca com a objectius incrementar la durabilitat dels productes, augmentar el percentatge de material reciclat incorporat a nous productes, reduir i eliminar l’ús de materials nocius, fer créixer la reutilització amb la implementació de nous models de negoci o desplegar estratègies de producció més neta i eficients.