febrer 2, 2010

ESTEM PREPARATS!

by MaresmeCircular in Articles d'opinió

Al Maresme estem preparats. Aquest any entraran en funcionament les noves instal·lacions al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Un espai on va començar a funcionar la planta incineradora de Mataró l’any 1994. La comarca donava un pas endavant i canviava el sistema de transportar els residus a l’abocador per eliminar-los a la incineradora.

L’abocament era en aquell moment , i en part ho segueix sent al conjunt de l’estat, l’opció preferida per bona part dels municipis. Dels primers abocadors incontrolats es va passar a obres d’eginyeria que es van haver d’adaptar a normatives diverses, i que intentaven minimitzar els perjudicis d’aquestes instal·lacions. Mentrestant les incineradores també milloraven tècnicament però continuaven sent una opció molt minoritària a casa nostra. Fins i tot algú les considerava pitjors que els abocadors.

Tot això ha canviat amb l’entrada en joc de dues necessitats: lluitar contra el canvi climàtic i recuperar energia. Per lluitar contra el canvi climàtic cal reduir emissions contaminants, i en aquest sentit l’abocador té un greu problema en generar biogàs compost per metà, una substància que és unes 23 vegades més perjudicial per a l’atmosfera que el CO2. Per molt ben desgasificat que estigui, l’abocador recull un 50% del biogàs que es genera, i la resta s’escapa. Pel que fa a la recuperació i valorització energètica és molt menor i menys eficient que la que s’obtindria amb la combustió dels residus.

La incineració en canvi pot donar resposta a aquestes dues necessitats. Les actuals millores tècniques en els diversos punts del procés d’incineració permeten que la instal·lació aconsegueixi evitar i estalviar emissions de CO2. I a més en el cas de la nostra comarca pugui generar energia per a 72.000 habitants. Una gran aportació a una xarxa energètica que sovint pateix i depèn de l’exterior. Per tant, ja no estem parlant d’una infraestructura d’eliminació sinó de recuperació i revalorització.

Una realitat que ha portat la Unió Europea a dictar una normativa que prioritza legalment la incineració sobre l’abocador, sempre que les instal·lacions d’incineració compleixin els requisits d’eficiència energètica. A mig termini veurem com això porta a la construcció de moltes més incineradores, però al Maresme ja en tenim una, el Centre Integral de Valorització de Residus perfectament adaptat a la nova normativa comunitària. Estem preparats.

Carles Salesa
Director Tècnic del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

 

[Article publicat el 2 de febrer del 2010 a Capgros.com]