juliol 22, 2011

A L’ESTIU (I TOT L’ANY) HO PODRÍEM FER MILLOR

by MaresmeCircular in Articles d'opinió

Sovint des de diversos sectors preocupats per la problemàtica dels residus hem insistit en la necessitat que els ciutadans apliquem les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar) per tal d’ajudar a minvar l’impacte que té sobre el nostre entorn el quilo i mig diari de residus que generem.
Només hem tingut un cert èxit en conscienciar sobre el reciclatge, però en la reducció i la reutilització de moment no ens n’estem sortint.

Últimament algunes dades fetes públiques des d’enquestes europees així ho apunten, segons l’Eurobaròmetre un 60% dels ciutadans de la UE no creuen que produeixin massa residus a les seves llars. Una dada que concorda amb un estudi fet per una empresa de bosses de brossa que assegura que el 60% dels espanyols no estan disposats a renunciar a certs hàbits i certs productes encara que aquests generin un alt nivell de residus degut a la seva composició o envasat. I per últim, una dada molt preocupant exposada per una responsable de la Comissió Europea: entre el 25% i una tercera part del menjar que es compra a Europa acaba a les escombraries.

Tots aquests mals hàbits fruit de la poca o nul•la conscienciació es reforcen a l’estiu. Aquestes són setmanes on estem més preocupats de descansar, desconnectar i passar-ho bé que no pas de vigilar a no generar més residus, fet que passa sovint perquè el menjar fresc es fa malbé més ràpid i les compres acostumen a ser més espaiades, fet que afavoreix que una part dels aliments acabin a la brossa caducats o com a resultat del “millor que sobri”.

Cal ser autocrítics, certament alguns voldran veure un èxit en el 40% que sí està conscienciat que generem massa residus, o que de ben segur hi ha molta gent que no malbarata el menjar. Però no ens enganyem, les xifres no són prou bones i cal conscienciar tothom de l’impacte ambiental i econòmic per a tots que té l’actual generació de residus. Aprofitem l’estiu (i també tot l’any) per fer-ho millor.

Carles Salesa, director tècnic del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
Article publicat a Capgros.com el juliol de 2011