Per què reciclar?

PERQUE RECICLAR ÉS ESTALVIAR

PER NO ESGOTAR ELS RESCURSOS DEL PLANETA

PER FER SOSTENIBLE L’ECOSISTEMA

PER CONSERVAR L’ENTORN

PER ACONSEGUIR UNA ECONOMIA CIRCULAR

Sabíeu que a Catalunya només reciclem el 36,86% dels residus municipals generats?

És una xifra gairebé estancada des del 2011 i està molt lluny dels objectius europeus: el 2020 es pretén arribar al 50% i durant el 2030 es vol assolir el 60-70%.

El Maresme és un dels pocs territori d’abocament 0 a Catalunya, gràcies a la planta del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans, que es dedica al tractament de la fracció no recollida selectivament i a la valorització energètica del rebuig.

Però tenim pocs motius per estar contents! Segur que ja sabeu que la gestió dels residus al ciutadà té un cost que paguem a través de les taxes, però coneixeu l’origen d’aquest cost? Sabeu que el que paguem actualment no en cobreix el 100%?

Si recicleu, contribuireu a l’economia familiar, perquè el reciclatge correcte està bonificat! És molt clar: si recicleu adequadament, es reduiran les vostres taxes.

Què passa si seguim llençant brossa al contenidor gris? Que equival a llençar els nostres diners. Aquestes restes van a parar a la planta de valorització, que haurà de separar la deixalla, la qual cosa implica un cost doble per a la nostra butxaca (la gestió de residus a Catalunya suposa el 6% del PIB català) i per al medi ambient.

L’any 2016 a Catalunya, del total de 3.727.634 tones de residus municipals generats, un 39,28% van acabar dipositats a l’abocador. L’objectiu europeu previst pel 2030 se situa entre el 5% i el 10%, així que encara ens queda molt per recórrer. A més, els abocadors emeten metà (25 vegades més potent que el CO2 a efectes d’escalfament) i són un dels majors problemes del canvi climàtic.

Per tot això, la propera vegada que vegis el contenidor gris, visualitza una guardiola trencada, a través de la qual tots perdem diners i fem malbé el medi ambient. Reciclar és just el contrari, i reciclar, com estalviar, comença a casa.

SABIES QUÈ?

0

TONES DE RESIDUS MUNICIPALS GENERATS EL 2016

0

DELS RESIDUS MUNICIPALS SÓN RECICLATS A CATALUNYA

0

ÉS L’OBJECTIU EUROPEU A ASSOLIR L'ANY 2020