El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i 28 municipis de la comarca del Maresme

Ajuntaments Consorciats

Anar

Dades Estadístiques

Anar

Govern Obert i Transparència

Anar

Un volt als residus

Anar

Últimes Noticies

La visita virtual és una alternativa necessària en el moment actual perquè les escoles la puguin realitzar tant des de l’aula en grup com des de casa. El programa educatiu del Consorci de Residus del Maresme mostra els processos i el funcionament de la gestió dels residus convidant el visitant a reflexionar des d’una perspectiva...

Els departaments de Territori i Sostenibilitat i el de Cultura de la Generalitat han posat en marxa una campanya per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics a través de les biblioteques públiques de Catalunya. L’objectiu és intensificar la implicació de la ciutadania en la reducció de residus i en el...

En aquest grup s’hi veuen representats una trentena de països mundials que, amb contextos socioeconòmics i culturals diversos, donen peu a l’entrecreuament d’experiències i de coneixements de realitats i visions molt diferents. El director del Consorci de Residus del Maresme, Carles Salesa, va formar part el passat dijous d’una de les reunions anuals del grup...

Enllaços d'interès